سری جدید سریال دختر سفیر Sefirin Kizi

ساخت سری جدید سریال دختر صفیر sefirin kizi

بر اساس خبر birsen altuntas عوامل تولید سریال sefirin kizi با توجه به اخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در نظر دارند تا در ماه می فیلم برداری این سریال را از سر بگیرند

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه