رقص کرونایی به خاطر خواهر

رقص کرونایی به خاطر خواهر

زن جوانی در آنتالیا، برای خوشحالی خواهر بزرگترش که در خانه حوصله‌اش سر رفته بود، در خیابان رقصید.

این زن جوان با پوشیدن لباس محافظ و پارک کردن اتومبیلش، در خیابان جلوی خانه خواهرش که حوصله‌اش سر رفته بود، رقصید.

علاوه بر خواهر این زن، سایر همسایه‌ها هم از بالکن خانه‌هایشان او را تشویق کردند./ایها

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه