رابطه ی عاشقانه ایلکر کالِلی با بیران داملا ییلماز

گفته میشه بازیگر ایلکر کالِلی (۳۶ساله ) با بیران داملا یلماز (۲۳ ساله ) رابطه ی عاشقانه ایی رو شروع کردن 

 

رابطه ی عاشقانه ایلکر کالِلی با بیران داملا ییلماز
رابطه ی عاشقانه ایلکر کالِلی با بیران داملا ییلماز

ایلکر کاللی سال ها با بورچین ترزی اوعلو رابطه داشت که مدتی پیش از هم جدا شدن

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه