دعوای فرهاد گوچر و دوست دخترش به خاطر پشه

دعوای فرهاد گوچر و دوست دخترش به خاطر پشه

فرهاد گوچر، خواننده مشهور ترکیه و دوست دخترش اومور گدیک بر سر پشه با هم دعوا کردند.

اومور گدیک، سرپرست انجمن هاچیکو که یک انجمن حامی حقوق حیوانات است، به دلیل کشتن یک پشه با دوست پسرش دعوا کرد.

جریان از این قرار است که پشه‌ای دست خواننده مشهور را نیش می‌زند و گوچر نیز او را می‌کشد.

اومور گدیک از این کار گوچر عصبانی می‌شود و گوچر این لحظات را با دوربین خود ضبط می‌کند.

گدیک در اعتراض به کشتن پشه به فرهاد گوچر می‌گوید: یک جان را گرفتی، می‌توانستی فوت کنی تا از روی دستت بلند شود. امروز جریمه می‌شوی و با تو حرف نمی‌زنم./جاده

 

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه