دریافت نکردن اجاره تولگاهان ساییشمان در دوران قرنطینه از مستاجرها

دریافت نکردن اجاره تولگاهان ساییشمان در دوران قرنطینه از مستاجرها

تولگاهان ساییشمان گفت در دوران قرنطینه از مستاجرهاش چه در داخل و چه در خارج از ترکیه اجاره دریافت نکرده.

این بازیگر همچنین اظهار داشت که تا جایی که از دستم بربیاد تا عادی شدن شرایط نخواستم که اجاره بگیرم. اینطوری حمایت کردم.

تو این مدت، تا حد امکان به غیر از ست فیلمبرداری سریالم تو خونه هستم.
همچنین تولگاهان با بیان اینکه پسرش ، افههان ، سیزده ماهه شده و شروع به صحبت کردن کرده و اولین کلمه ای هم که گفته “بابا” بوده ، گفت : افههان از نظر شخصیتی، ویژگی و خصوصیتهای زیادی را از پدر و مادرم گرفته

  شروع رابطه عاشقانه هانده ارچل و کرم بورسین

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
Price Range From To
Other Features