درخت آرزوها آداتپه از توابغ چاناککاله پوشیده از ماسک

درخت آرزوها، پوشیده از ماسک

بازدیدکنندگان روستای آداتپه از توابغ چاناککاله، که برای دیدن اسب‌های زئوس به این منطقه می‌روند، برای محافظت خود در برابر کرونا، ماسک‌های جراحی را به درخت آرزوهای منطقه آویزان می‌کنند.

درخت آرزوهای این منطقه پیشتر محل گره زدن تکه‌های پارچه و نذر کردن بود.

بر اساس باور یونیانیان باستان، خدایان برای پیروزی در جنگ، مقابله با خشکسالی و مراقبت از محصولات زراعی، اسب‌های زئوس را در منطقه مذکور قربانی کرده‌اند.

درخت‌های موجود در منطقه نیز که به عنوان درخت آرزوها دیده می‌شدند، با شیوع ویروس کرونا، محل آویزان کردن ماسک شدند./دها

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه