دانش آموزانی که به خاطر غیبت غیرمجاز مردود شده بودند، فارغ‌التحصیل می‌شوند

دانش آموزانی که به خاطر غیبت غیرمجاز مردود شده بودند، فارغ‌التحصیل می‌شوند

بر اساس اعلام وزارت آموزش ملی ترکیه، غیبت بیش از حد مجاز دانش‌آموزان سبب رد شدن آنها نمی‌شود.

در این راستا دانش‌آموزانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 2020-2019 علی‌رغم دارا بودن نمرات قبولی، به دلیل غیبت بیش از حد مجاز باید مردود می‌شدند، مانند سایر دانش‌آموزان، فارغ‌التحصیل خواهند شد.

گفتنی است مدارس ترکیه از تاریخ 16 مارس به صورت مجازی کلاس‌های خود را برگزار می‌کردند. دوره آموزش از راه دور مدارس نیز در تاریخ 19 ژوئن به پایان رسید./جمهوریت

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه