دانشگاه های بخش آسیایی استانبول

دانشگاه های بخش آسیایی استانبول

دانشگاه های بخش آسیایی استانبول

 دانشگاه های بخش آسیایی استانبول

در بخش آسیایی استانبول کلا ۱۷ دانشگاه مختص به این بخش موجود میباشد، ⁣
که به ترتیب الویت در زیر نوشته شده است.⁣

 درضمن دانشگاه هایی نیز هستند که هم در بخش آسیایی شعبه دارند هم اروپایی

 İstanbul Anadolu Yakasındaki Üniversiteler⁣

1- Marmara Üniversitesi ⁣
2- Sabancı Üniversitesi ⁣
3- Yeditepe Üniversitesi ⁣
4- Maltepe Üniversitesi⁣
5- Okan Üniversitesi ⁣
6- Acıbadem Üniversitesi ⁣
7- Piri Reis Üniversitesi⁣
8- Gedik Üniversitesi⁣
9- Üsküdar Üniversitesi⁣
10- Özyeğin Üniversitesi⁣
11- Medeniyet Üniversitesi⁣
12- Doğuş Üniversitesi⁣
13- Işık Üniversitesi⁣
14- Türk Alman Üniversitesi⁣
15- Süleyman Şah üniversitesi⁣
16- 29 Mayıs Üniversitesi⁣
17- Sağlık Bilimleri Üniversitesi⁣

این پست چه قدر برایتان مفید بود؟
[Total: 1 Average: 5]

Related Posts

مقایسه

شروع گفت و گو
1
تماس با ما
درود
جهت مشاوره درباره مهاجرت به ترکیه سوالات خود را اینجا مطرح کنید. در مورد اجاره هیچ فعالیتی نداریم

Enter your keyword