خط فقر در ترکیه به 2 هزار و 374 لیر افزایش یافت

 

خط گرسنگی در ترکیه به 2 هزار و 374 لیر افزایش یافت

کنفدراسیون سندیکاهای کارگران ترکیه ، ترک ایش اعلام کرد: خط گرسنگی یک خانواده 4 نفری ترکیه در ماه آوریل به 2 هزار و 374 لیر افزایش پیدا کرده است.

بنا بر اعلام ترک ایش ، خط فقر در این کشور نیز به 7 هزار و 732 لیر رسیده است.

این نهاد افزود: شیوع ویروس کرونا و بیکاری ناشی از آن شرایط زندگی برای طبقه فقیر را سخت تر از پیش کرده است./اورنسل

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه