حکم زندان برای مهمانداری که خود را به جای خانم خواننده جازده بود

حکم زندان برای مهمانداری که خود را به جای خانم خواننده جازده بود

حکم زندان برای مهمانداری که خود را به جای خانم خواننده جازده بود

اصیل نادر الف، مهماندار مرد هواپیما که با باز کردن صفحه‌ای در فضای مجازی خودش را سیمگه ساغان خواننده معروف ترکیه معرفی می‌کرد، دادگاهی شد.

سیمگه ساغان با شکایت از مهماندار مذکور درخواست یک تا 4 سال زندان برای وی کرد.

این مهماندار مرد با استفاده از حساب کاربری جعلی، با افراد ثروتمند چت‌های مستهجن انجام داده است.

اصیل نادر الف در دفاع از خود گفت: به دلیل ترجیح جنسیتی‌ام، خودم را به جای یک زن جا زدم./جاده

  اوراز کایگیلار اوغلو ایرماک را آنفالو کرد

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه