حداقل حقوق کارگری ترکیه تعیین شد

حداقل حقوق کارگری ترکیه تعیین شد

حداقل حقوق کارگری ترکیه برای سال 2021 با افزایش 21.56 درصدی نسبت به سال گذشته، به 2 هزار و 825 لیر رسید.

این رقم در سال 2020 معادل 2 هزار و 324 لیر بود.

نماینده کارگران ترکیه TÜRK-İŞ به رقم اعلام شده اعتراض و عنوان کرد که این رقم برای امرار معاش کافی نیست.

زهرا زمرد، وزیر خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه اعلام کرد: حداقل حقوق کارگری برای یک فرد مجرد در ترکیه 3 هزار و 577 لیر تعیین شده که با کسر مالیات، معادل 2 هزار و 825 لیر می شود.

بر این اساس یک کارگر متاهل و دارای 3 فرزند، حقوقی معادل 3 هزار و 13 لیر دریافت خواهد کرد.

  مالیات سالانه صاحبین ملک در ترکیه

مقایسه آگهی ها

مقایسه