حادثه و کان ییلدیریم ازدواج می‌کنند

حادثه و کان ییلدیریم ازدواج می‌کنند

حادثه و کان ییلدیریم ازدواج می‌کنند

حادثه خواننده مشهور ترکیه و دوست پسر بازیگرش کان ییلدیریم قدمی جدی برای ازدواج برداشتند.

در حالی که حادثه و ییلدیریم برای زندگی در خانه مشترک آماده می‌شوند، سیهان ییلدیریم، مادر کان در تماسی تلفنی با مستاجر کان خواستار تخلیه خانه شد.

سیهان ییلدیریم به مستاجر گفته است که قرارداد خانه را تمدید نخواهند کرد چرا که پسرش تصمیم به ازدواج گرفته و در آن خانه زندگی خواهد کرد.

شنیده‌ها حاکی از این است که حادثه و ییلدیریم پس از ازدواج قرار است در خانه کان ییلدیریم در بیکوز زندگی کنند./کلبک

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه