حادثه و دوست پسر جدیدش مهمت دینچر در مکزیک

حادثه و دوست پسر جدیدش در مکزیک

حادثه خواننده مشهور ترکیه و دوست پسر جدیدش مهمت دینچر برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود به مکزیک سفر کردند.

خواننده مشهور که پس از جدایی از کان ییلدیریم با مهمت دینچر تاجر وارد رابطه عاطفی شده است، شهر تولوم را برای تعطیلات تابستانی خود انتخاب کرده است.

حادثه عکس‌های خود از سفر مکزیکش را در حساب کاربری خود منشر کرد.

خواننده مشهور ایموجی خورشید و قلب را برای عکس‌هایش انتخاب کرد./خبرترک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه