جیب‌بری حرفه‌ای در متروی میدان تقسیم

جیب‌بری حرفه‌ای در متروی میدان تقسیم

جیب‌برهای حرفه‌ای، این بار برای خالی کردن جیب مردم در متروی میدان تقسیم نقشه‌ای جدید طرح ریختند.

دار و دسته جیب‌برهای حرفه‌ای، به بهانه برداشتن تلفنی که روی پله‌برقی متروی تقسیم به زمین افتاده بود، 2 هزار و 500 لیر از جیب یک نفر دزدیدند.

این شهروند از همه‌جا بی‌خبر، در متروی تقسیم، پشت سر یکی از جیب‌برها بر روی پله‌برقی ایستاده بود که جیب‌بر به بهانه افتادن گوشی تلفن همراهش و برای برداشتن آن راه مردم سلب کرد.

از طرفی همدستان وی که پشت سر مرد ایستاده بودند پول مرد بی‌خبر را از جیب پشت شلوارش دزدیدند.

تصاویر این جیب‌بری حرفه‌ای توسط دوربین مترو ثبت شده است./سوزجو

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه