جملات پرکاربرد در مکالمات روزانه ترکی استانبولی

جملات پرکاربرد در مکالمات روزانه ??

Buluşma
⚜️ قرار گذاشتن

Ne Zaman Buluşacağız?
⚜️ کی همدیگر رو می بینیم؟

Bu Hafta Sonu Boş Musun?
⚜️ آخر این هفته بیکار هستی؟

Mükemmel Bir Akşam Oldu.
⚜️ شب بسیار شاهانه ای شد.

Umarım Seni Tekrar Görebilirim.
⚜️ امیدوارم دوباره ببینمت.

Ne Günü? Saat Kaçta?
⚜️ چه روزی؟ ساعت چند؟

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه