جایگاه مرد و زن در خانواده در ترکیه

جایگاه مرد و زن در خانواده در ترکیه

از نظر خانوادگی ، ترکیه مانند سایر کشورهای اسلامی و آسیایی ، یک مرد را به عنوان سرپرست خانواده در نظر می گیرد ، با این تفاوت که در ترکیه ، مردان از نظر قانونی می توانند فقط یک همسر داشته باشند و قانون صیغه در فرهنگ ترکیه جایی ندارد. 

با توجه به اروپایی شدن ترکیه در دهه های اخیر و علاقه شدید مردم ترکیه به سبک زندگی در اروپا ، بسیاری از فرهنگ های قدیمی این کشور جای خود را به جدید و اروپایی داده است .

مرد سالاری دیگر مانند گذشته نیست و وضعیت مردان و زنان در خانواده ها تقریباً یکسان است.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه