جایگاه ترکیه در معتبرترین پاسپورت ها در سال 2020

در رده بندی معتبرترین گذرنامه های جهان ، کشورهای آسیایی از جمله ژاپن ، سنگاپور و کره جنوبی در سه مکان اول ، پس از کشورهای اروپایی قرار دارند. در همین حال ، ترکیه نیز از میان 191 کشور در رتبه 55 قرار دارد.

ژاپن معتبرترین گذرنامه جهان را دارد. دارندگان گذرنامه های ژاپنی که در سال 2019 به 190 کشور جهان بدون ویزا سفر می کنند ، این رقم برای سال 2020 در حدود 191 کشور تخمین زده می شود.

در این لیست به ترتیب: سنگاپور با 190 کشور جهان ، کره جنوبی و آلمان به طور مشترک در مکان سوم با 189 کشور ، ایتالیا و فنلاند به طور مشترک در مکان چهارم با 188 کشور ، اسپانیا ، لوکزامبورگ و دانمارک با امکان سفر بدون ویزا قرار دارند. به 187 کشور جهان مقام پنجم را بدست آوردند.

در این رتبه بندی که طبق اطلاعات اعلام شده توسط انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) ، ترکیه با امکان سفر به 111 کشور در رتبه 55 قرار گرفت.

متأسفانه از سال 2006 که گذرنامه ترکیه طبق آماری که دریافت شده ارزیابی شد ، 9 رتبه کاهش یافته است. در سال 2006 ، شهروندان ترکیه توانستند بدون ویزا به 52 کشور جهان سفر کنند و در رتبه 46 این فهرست قرار بگیرند. اما در سال 2020 ، اگرچه شهروندان ترکیه می توانند بدون ویزا به 111 کشور جهان سفر کنند ، اما ترکیه در این لیست به 55 ام سقوط کرد.

منبع:

euronews.com

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه