جانسو دره هزینه های درمان حیوانات را بر عهده گرفت

جانسو دره هزینه های درمان حیوانات را بر عهده گرفت

جانسو دره ، بازیگر سریال پرطرفدار تلویزیونی بی صداقت در اقدامی خیرخواهانه ، همه وام های دو صفحه ای حمایت از حیوانات را به درمانگاه دامپزشکی پرداخت کرد.

دره در این حرکت زیبا هزینه های پزشکی حیوانات خیابانی را تأمین کرد.

وی برای انجام این حرکت خیرخواهانه، با دو صفحه اینستاگرامی «kurtaranev» و «orman beslemesi» همکاری کرد.

وی بدهی این دو صفحه محافظت از حیوانات را به دامپزشک پرداخت کرد.

هر دو صفحه از جانسو داره برای حرکت خیرخواهانه خود در حساب اینستاگرام خود تشکر کردند.

  دختر ابراهیم تاتلیسس، پیشنهاد همخوانی جاستین تیمبرلیک را رد کرد

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه