تولگاهان و آلمدا در انتظار فرزند دوم

تولگاهان و آلمدا در انتظار فرزند دوم

تولگاهان ساییشمان، بازیگر مشهور ترکیه و همسر مدلش آلمدا آبازی در انتظار تولد فرزند دوم خود هستند.

این زوج مشهور، خبر فرزند دوم را در حساب کاربری‌شان منتشر کردند.

ساییشمان و آبازی در سال 2017 در لس‌آنجلس با یکدیگر ازدواج کرده بودند.

زوج مشهور در حال حاضر یک پسر به نام افه هان دارند./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه