توقیف وسایل دفتر مصطفی صندل برای۲ ماه نفقه

توقیف وسایل دفتر مصطفی صندل برای۲ ماه نفقه

استوندنداگ ، ستون نویس روزنامه حریت گفت: امینا یاهوویچ خانه و دفتر همسر سابق خود مصطفی صندل را که از مدت دو ماه نفقه دریافت نکرده بود ، مصادره کرد.” وسایل صندل در ازای دریافت دو ماهه یاهوویچ توقیف شد و حساب های بانکی وی نیز در این دادخواست مسدود شد. 

“طبق پروتکل طلاق مصطفی صندل، وی یک  خانه 250،000 یورویی برای امینا یاهوویچ در زادگاهش صربستان خریداری کرد ، و همچنین موافقت کرد که 15،000 لیر به همسر سابق خود و به علاوه 10،000 لیر  پرداخت هزینه های مدرسه و تعطیلات (کودک) بدهد.

مصطفی صندل متعهد به تأمین نیازهای ویژه آنها بود. همسر سابق که تاکنون مشکلی نداشته است ، از مصطفی صندل به دلیل عدم پرداخت نفقه شکایت می کند. او پرداخت های خود را در ماه های اخیر قطع نکرد ، اما صندل ، که از دو ماه گذشته درگیر مشکلات مالی بود. آمنه او را نبخشید و علیه وی اقدامات قانونی انجام داد.

مصطفی سندل و آمنه یاهوویچ در سال 2008 ازدواج کردند .

این زوج دارای دو فرزند به نام های یاوز و یامان هستند. این زوج که 10 سال ازدواج کرده بودند ، در سال 2018 طلاق گرفته و از یکدیگر جدا شدند.

یاهوویچ که به دلیل پرداخت نکردن نفقه دو ماهه ، از همسر سابق خود 25000 لیره نفقه می خواهد.

مصطفی صندل در مورد این کار اظهاراتی را به شرح زیر بیان کرد:

در دوره قرنطینه با امینا ، یامان و یاووز. در این روند دشوار امکان ندارد که در مورد مادر فرزندانم چیز بدی بگویم. به همین دلیل ترجیح می دهم توضیحی ندهم. ما به اندازه کافی بالغ هستیم که در هر شرایط و مسئله ای می توانیم برای فرزندان خود سازش کنیم. 

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه