تمدید مدت استفاده رایگان کادر سلامت از خدمات عمومی

تمدید مدت استفاده رایگان کادر سلامت از خدمات عمومی

مدت استفاده رایگان کارمندان حوزه سلامت ترکیه، از وسایل حمل و نقل عمومی و تاسیسات اجتماعی این کشور تا پایان سال جاری تمدید شد.

این تصمیم دولت در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده است.

تسهیلات مذکور پیشتر تا 31 آگوست مهلت داشت، اما با تصمیم جدید تا انتهای سال تمدید شد./ان تی وی

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه