تفاوت سيم كارتهاي دائمي و غير دائمي، ترکیه

تفاوت سيم كارتهای دائمی و غير دائمی ، ترکیه

سیم کارتهای ترکیه به دو شکل دائمی و غیر دائمی توسط اپراتورهای مختلف ارائه می شود . به منظور حفظ مشتری ، قیمت و محتوای بسته های مختلف به گونه ای ترتیب داده شده و ارائه می شود که نمی توان گفت خط دائمی بهتر است یا غیر دائمی .

معمولاً مردم از این امر آگاه نیستند که  با نگه داشتن شماره فعلی خود بدون هیچ هزینه ای می توانند اپراتور خود را تغییر دهند .

پيشنهاد گروه ترکیه خانه به شما استفاده از خط غير دائمی ميباشد. دليل : تمامی اپراتورها منتظر اين هستند كه از حد تعريف شده فاتورالی كمی بيشتر مصرف كنيد تا یک صورت حساب بلند بالا برایتان ارسال کنند.

اگر می خواهید اپراتور خود را تغییر دهید ، با پاسپورت به شعب آن  اپراتور بروید و کار در کمتر از دو دقیقه تمام می شود ، و در کمتر از 6 روز سیم کارت اپراتور جدید شما فعال میشود.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه