تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری ترکیه طی سه سال آینده

تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری ترکیه طی سه سال آینده

اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، انرژی، حمل ‌و ‌نقل و بهداشت ترکیه با هدف نوسازی، گسترش و رونق تولید مشخص شدند.

طبق بخش‌نامه ریاست‌جمهوری ترکیه، بخش‌های صنعت، انرژی، حمل ‌و ‌نقل و بهداشت ترکیه با هدف نوسازی، گسترش و رونق تولید از اولویت‌های سرمایه‌گذاری خواهند بود.

در این راستا پروژه‌های زیربنایی اقتصادی و اجتماعی که تحقق آن‌ها از سوی بخش خصوصی میسر نیست، مورد اولویت قرار خواهند گرفت.

همچنین پروژه‌های کاهش هزینه‌های تولید، حمایت از ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، بهره‌برداری از مواد اولیه داخلی و توسعه هواپیماها و وسایل حمل‌ونقل ریلی با امکانات بومی و ملی از جمله اولویت‌های دولت برای سرمایه‌گذاری‌ خواهد بود.

دولت ترکیه طی 3 سال آینده به پروژه‌هایی برای اکتشاف زغال، نفت، گاز طبیعی، منابع زمین‌گرمایی و معادنی که ذخایر آن‌ها رو به اتمام بوده و از نظر امنیت عرضه حائز اهمیت هستند، اولویت خواهد داد./خبرگزاری آناتولی

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه