تصویب چهار توافق‌نامه امضا شده میان آنکارا و باکو در مجلس آذربایجان

تصویب چهار توافق‌نامه امضا شده میان آنکارا و باکو در مجلس آذربایجان

مجلس جمهوری آذربایجان چهار توافقنامه امضا شده با ترکیه در خصوص معافیت ویزا، تجارت ترجیحی، کمک مالی نظامی و همچنین بخش امنیتی را به تصویب رساند.

توافق‌نامه همکاری مالی نظامی، توافق‌نامه تجاری ترجیحی، توافق‌نامه همکاری امنیتی و توافق‌نامه معافیت ویزا در روز 25 فوریه در هشتمین جلسه شورای همکاری استراتژیک عالی رتبه با حضور روسای‌جمهور دو کشور در باکو امضا شده بود.

براساس توافقنامه ویزا‌، معافیت ویزا میان شهروندان دو کشور از سی روز به 90 روز افزایش خواهد یافت.

با توافق‌نامه تجارت ترجیحی نیز سهمیه و مالیات گمرکی در تجارت برخی محصولات میان دو کشور اعمال نخواهد شد و کمیته‌ای از مقامات و کارشناسان دو کشور برای اجرای توافق نامه تشکیل می‌شود.

همچنین براساس توافق‌نامه همکاری مالی نظامی، ترکیه 200 میلیون لیر کمک‌های مالی به جمهوری آذربایجان ارائه خواهد کرد و آذربایجان نیز با این کمک، محصولات و خدماتی را از شرکت‌های صنعت دفاعی ترکیه خریداری خواهد کرد./خبرگزاری آناتولی

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه