تصمیم کنان ایمیرزالی اوغلو و سینم کوبال دادن هدیه به خوانواده های نیازمند

خبر بارداری سینم کوبال همسر کنان ایمیرزلی اوعلوء، باعث شده که طرفدارهای این زوج خوشحال بشن و به تکاپو بیفتن .

طرفدارهای این زوج که نمی دونستن هدیه ها رو کجا بفرستن ، چاره ی کار رو پیدا کردن و هدایا رو به مادر سینم کوبال فرستادن 

گفته میشه ؛ زوج کنان ایمیرزلی اوعلوء و سینم کوبال تصمیم گرفتن تمام هدایایی که از طرف طرفداراشون به دخترشون فرستاده میشه ، بدون اینکه استفاده کنن ، به دست خانواده هایی که به کمک احتیاج دارن برسونن

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه