تصمیم هانده ارچل برای پرداخت نصف اجاره مورات دالکیلیچ

بازیگر هانده ارچل تصمیم گرفته است که نصف اجاره ویلا دوست پسر خود مورات دالکلیچ  را پرداخت کند تا دوست پسرش مورات دالکلیچ تحت فشار مالی قرار نگیرد.
طبق خبر روزنامه ی حررییت ، کرایه ی ماهیانه ویلای این زوج ۳۰۰۰۰ هزار لیر ۷۸ میلیون تومن هست.

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه