ترکیه رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد

ترکیه رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد

ولکان بوزکر، وزیر پیشین امور اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده ارشد ترکیه، به‌عنوان رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد.

بوزکر در این خصوص اظهار داشت: “با اینکه تنها نامزد این مسئولیت بین المللی بودم، اما روند کارزار بسیار دشوار بود. این نشانه‌ای از اعتماد جهانی به کشورمان است. ما می‌توانیم این کار را به خوبی انجام دهیم”.

وی افزود: انتخاب نامزد ترکیه به‌عنوان رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل نشانگر تثبیت سیاست‌های کشورمان از سوی همه اعضای این نهاد جهانی است. کسب آرای موافق از 178 کشور موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. این را به عنوان جلوه‌ای از شهرت جهانی کشورم می‌دانم.

بوزکر با بیان اینکه دبیرکل سازمان ملل مسئولیت‌های بسیار مهمی دارد، گفت: وی دوست ترکیه است. در این دوره با برگزاری جلسات مختلف با وی به موفقیت بیشتر سازمان ملل کمک خواهیم کرد.

گفتنی است بوزکر اولین فرد از ترکیه است که به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شده است.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه