تخصیص بورس ویژه تحصیلی برای برخی رشته‌های آموزش عالی ترکیه

تخصیص بورس ویژه تحصیلی برای برخی رشته‌های آموزش عالی ترکیه

مرکز آموزش عالی ترکیه اعلام کرد، شرکت‌کنندگان در آزمون دانشگاه‌ها، در صورت انتخاب برخی رشته‌های تحصیلی، مشمول بورس تحصیلی خواهند شد.

بر اساس اعلام این نهاد، دانشجویانی که رشته‌های کشاورزی، جنگلداری، محصولات آبی، زمین‌شناسی، دامداری، معدن، نساجی و مهندسی چرم را انتخاب کنند، می‌توانند از بورسیه تحصیلی دولت استفاده کنند.

بورس حمایتی مرکز آموزش عالی ترکیه، از سال 2016 تا‌کنون در مورد رشته‌های استراتژیک و مورد نیاز این کشور اعمال می‌شود.

تاکنون حدود 3 هزار دانشجو از بورسیه مذکور بهره‌مند شده‌اند.

همچنین بر اساس توافق انجام شده با نمایندگان حوزه معدن، دانشجویانی که رشته‌های زمین‌شناسی و آماده‌سازی جواهرات را انتخاب کرده باشند، از طرف اتحادیه معادن استانبول، ماهانه حقوقی معادل حداقل حقوق کارگری دریافت خواهند کرد./دها

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه