بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به 25 درصد افزایش داد

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به 25 درصد افزایش داد

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به 25 درصد افزایش داد
بانک مرکزی ترکیه پس از اتمام جلسه شورای سیاستگذاری پولی اعلام کرد که نرخ بهره را 750 واحد افزایش داده و به 25 درصد رسانده است.
در این بیانیه آمده است: هیئت مدیره در این جلسه تصمیم به ادامه روند سیاست پولی انقباضی به منظور برقراری هرچه سریعتر کاهش تورم، تثبیت انتظارات تورمی و کنترل قیمت‌گذاری گرفته است.
در ادامه تاکید شد: روند قوی تقاضای داخلی، فشارهای هزینه ناشی از دستمزدها و نرخ ارز، میزان افزایش نرخ تورم و مقررات مالیاتی عوامل تعیین کننده در این توسعه هستند

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه