بازگشایی مراکز خرید در ترکیه

مرکز خرید آگورا

بازگشایی مراکز خرید در ترکیه، از فردا دوشنبه

مراکز خرید در ترکیه از فردا دوشنبه بازگشایی می شود که البته هر فرد بیشتر از ۳ساعت در مراکز خرید اجازه حضور ندارد.
همچنین مقررات جدید در مراکز خرید اعمال می شود از جمله این که در طبقه رستوران‌ها میز و صندلی‌ها برداشته خواهند شد و قسمت بازی مربوط به کودکان تعطیل است.

  اسرا ارول گاهی می‌خواهم استودیو را ترک کنم

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه