بازسازی دروازه دوهزارساله استانبول

بازسازی دروازه دوهزارساله استانبول

بازسازی دروازه دوهزارساله استانبول

دروازه دو هزار ساله استانبول واقع در منطقه ازنیک بورسا مرمت می‌شود.

این دروازه در میان دیوارهای 4 هزار و 970 متری شهر که دومین دیوار بزرگ استانبول است، قرار دارد.

در حین مرمت این دروازه راه‌های زیادی متعلق به دوره‌های مختلف شناسایی شده است.

این خبر می‌افزاید: با فضاسازی اطراف دروازه استانبول، این دروازه به شکوه قدیم خود بازخواهد گشت./ان تی وی

  تمدید مدت استفاده رایگان کادر سلامت از خدمات عمومی

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه