اولین عکس ارکان کولچاک کوستندیل و جانسو توسون به همراه پسرشان

اولین عکس زوج بازیگر به همراه پسرشان

ارکان کولچاک کوستندیل و جانسو توسون، زوج بازیگر مشهور، نخستین عکس پسرشان مارسل را در اینستاگرام منتشر کردند.

این زوج مشهور در سال 2018 ازدواج کرده بودند و پسرشان هفته گذشته به دنیا آمد.

کوستندیل در مورد تولد پسرش گفته بود: قلمم قدرت بیان احساساتم را ندارد اما حداقل می‌توانم تشکر کنم.

وی افزود: در ابتدا از دکترمان یوسف اوگاچ که با دانش و محبتش خودمان را تسلیمش کردیم و مامای مهربانمان خیریه که 24 ساعته مراقبمان بود. همچنین اینجه سو گوولی که با ورزش حتی می‌تواند مرا هم برای زایمان آماده کند. از همه کادر بیمارستان هم سپاسگزارم.

کوستندیل خطاب به همسرش گفت: قربانت شوم جانسو. خوش آمدی پسرم./کلبک

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه