اهنگ جدید مصطفی صندل، منتشر شد

ترانه جدید مصطفی صندل، منتشر شد

ترانه جدید مصطفی صندل با نام «DAMAR» به معنی رگ، در فضای مجازی منتشر شد.

شعر و تنظیم ترانه مذکور، متعلق به خود مصطفی صندل است.

ویدئو موزیک DAMAR را نیز آکیف چالگین، کارگردانی کرده است.

ترانه رگ، با همکاری شرکت‌های YADA MUSICو DMCبه بازار عرضه شده است./جاده

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه