افطاری مراد یلدیریم برای مردم اتیوپی

افطاری بازیگر مشهور برای مردم اتیوپی

مراد یلدیریم، بازیگر مشهور ترکیه به خانواده‌های نیازمند اتیوپی افطاری داد.

ییلدیریم با کمک عکاس عاشق آفریقای ترکیه، گوکهان امره آکل غذای افطاری را در میان مردم اتیوپی توزیع کرد.

کودکان اتیوپیایی با پلاکاردهایی با پیام تشکر از ییلدیریم سپاسگزاری کردند./کلبک

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه