افزایش 140 درصدی قیمت لوازم مورد نیاز نوزادان در ترکیه

افزایش 140 درصدی قیمت لوازم مورد نیاز نوزادان در ترکیه

طی یک سال و نیم گذشته، قیمت لوازم مورد نیاز نوزادان 140 درصد و قیمت غذای کمکی 32 درصد افزایش یافته است.

گامزه تاشجیر، نماینده مجلس عضو حزب جمهوری مردم ترکیه با اعلام این خبر گفت: میانگین افزایش قیمت شیر خشک نوزادان نیز 50 درصد بوده است.

بر اساس گزارش تاشجیر، قیمت پوشک نوزادان نیز طی شش ماه گذشته 17.5 درصد افزایش داشته است.

افزایش قیمت شامپو ویژه نوزادان نیز در یک سال و نیم گذشته 67 درصد بوده است./جمهوریت

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه