افزایش بهای آب در استانبول

افزایش بهای آب در استانبول

شرکت آب استانبول «ایسکی» بهای آب مصرفی این شهر را افزایش داد.

این افزایش 12.6 درصدی بهای آب مصرفی، از طرف شورای شهر استانبول تایید شد و به زودی در قبوض آب شهروندان اعمال خواهد شد.

گفتنی است شرکت آب استانبول پیشتر پیشنهاد افزایش 35 درصدی این مایع حیات را داده بود که از طرف شورای شهر رد شد.

بسته افزایش بهای آب مصرفی شهروندان استانبول، در قالب فروش و دورریزی آب مصرفی شهروندان در سال 2020 تعریف شده است./حریت

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه