اشتباه جم ییلماز در مورد تاریخ روز پدر

اشتباه جم ییلماز در مورد تاریخ روز پدر

جم ییلماز، کمدین مشهور ترکیه، به اشتباه روز پدر را یک هفته زودتر تبریک گفت.

تاریخ روز پدر در ترکیه، 21 ژوئن است. اما کمدین مشهور ترکیه امروز درتوئیتی روز پدر را به پدرش تبریک گفت.

ییلماز در توئیتر خود در این مورد نوشت: اول به پدرم زنگ زدم و 5 دقیقه روز پدر را به وی تبریک گفتم. بعد پسرم هم برای تبریک با من تماس گرفت و 10 دقیقه صحبت کردیم. بعد متوجه شدیم که روز پدر هفته آینده است. فکر همه‌مان مشغول است. هم نسل‌هایمان./کلبک

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه