استفاده از ماسک و سپر صورت برای دلاکان اجباری شد

استفاده از ماسک و سپر صورت برای دلاکان اجباری شد

استفاده از ماسک و سپر صورت برای دلاکان اجباری شد

حمام‌های عمومی ترکیه که در پی شیوع ویروس کرونا در این کشور برای مدتی تعطیل شده بودند، با آغاز دوران عادی‌سازی زندگی، بازگشایی شدند.

حسین ییلماز، معاون کل اتاق حمام‌داران استانبول، در این خصوص گفت: با این که کار کردن در گرمای حمام دشوار است، استفاده از ماسک و سپر صورت برای حمام‌داران و دلاکان اجباری است.

وی افزود: برای حفظ سلامتمان مجبوریم این سختی را تحمل کنیم./اسپاتنیک

  پرداخت ھزینه مجوز درخواست اقامت ترکیه به صورت اینترنتی

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه