اجرای تئاتر پس از 1500 سال در پاتارای آنتالیا

اجرای تئاتر پس از 1500 سال در پاتارای آنتالیا

صحنه تئاتر تاریخی پاتارای آنتالیا، پس از 1500 سال میزبان نمایش کانلی نیگار شد.

این نمایش با رعایت تدابیر بهداشتی، پس از بازسازی اولین مجلس دموکراتیک جهان در شهر تاریخی پاتارا اجرا شد.

نمایش کانلی نیگار توسط بازیگران تئاتر مردمی یشیل کوی بر روی صحنه رفت./جمهوریت

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه