اجازه سفر برای افراد بالای 65 سال ترکیه

اجازه سفر برای افراد بالای 65 سال ترکیه

وزارت کشور ترکیه، بخشنامه‌ای جدید در خصوص افراد بالای 65 سال ترکیه تصویب و به استانداری‌ها ارسال کرد.

بر اساس این بخشنامه، افراد بالای 65 سال ترکیه با دریافت مجوز سفر، می‌توانند سفرهای سیاحتی انجام دهند.

افراد بالای 65 سالی که طی 3 سال گذشته عمل پیوند اعضا انجام داده‌اند، بیماران دیالیزی و کسانی که ضعف سیستم ایمنی بدن دارند، نمی‌توانند مجوز سفر دریافت کنند.

سالمندان بالای 65 سال برای این سفر می‌توانند بین 1 تا 6 نفر همراه داشته باشند./جمهوریت

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه