آیا پتک دینچوز باردار است؟

آیا پتک دینچوز باردار است؟

پتک دینچوز خواننده و مدل سابق ترکیه، با انتشار عکسی در حساب کاربری خود، به شایعات مبنی بر بارداری‌اش دامن زد.

دینچوز در سال 2014 با سرکان کودال اوغلو، بیزینس‌من مشهور ازدواج کرده بود.

پتک دینچوز که در حال حاضر یک پسر به نام عرفان اصلان دارد، با انتشار یک جفت پاپوش صورتی رنگ، از احتمال تولد فرزند دوم خبر داد.

دینچوز که در حال حاضر 40 سال دارد، با انتشار عکس مذکور به شایعات مبنی بر بارداری‌اش دامن زد./جاده

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه