آیا حادثه و کان ییلدیریم از هم جدا شدند؟

آیا حادثه و کان ییلدیریم از هم جدا شدند؟

شایعات مربوط به جدایی حادثه خواننده مشهور ترکیه و دوست پسر بازیگرش مدتی است که در محافل هنری و خبری شنیده می‌شود.

گفته می‌شود تصمیم جدایی را کان ییلدیریم گرفته است.

سکوت کان ییلدیریم در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ادامه یا عدم ادامه رابطه‌اش با حادثه، شایعه جدایی را دامن زد.

این در حالی است که مدیر برنامه‌های حادثه خبر این جدایی را تکذیب کرده است

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه