آمبولانس‌های موتوری در ترکیه

آمبولانس‌های موتوری در ترکیه

پروژه آمبولانس‌های موتوری وزارت بهداشت ترکیه، برای رسیدن هرچه سریعتر به بیماران در مناطق پرترافیک و یا محل‌هایی که با خودرو امکان ورود به آنها وجود ندارد، راه‌اندازی شده است.

این پروژه که از سال 2009 در ترکیه آغاز شده، هم اکنون دارای 62 آمبولانس موتوری است.

متخصصان و پزشکان آمبولانس‌های موتوری، بیشتر در حوادث خیابانی و مواردی که موتورسیلکت می‌تواند تا نزدیکی بیمار برود، به کار گرفته می‌شوند.

در حال حاضر، آمبولانس‌های موتوری ترکیه، با سرعتی بیشتر از آمبولانس‌های معمولی می‌توانند خود را به بیمار رسانده و اقدامات اولیه را انجام دهند./ایها

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه