آلینا تیلکی، با دوست پسرش به مسافرت رفت

آلینا تیلکی، با دوست پسرش به مسافرت رفت

آلینا تیلکی، خواننده جوان ترکیه، مدتی است که با قدیر گونش وارد رابطه عاطفی شده است.

این زوج اولین سفر تابستانی خود را به بودروم رفتند و در آنجا شکار دوربین خبرنگاران شدند.

قدیر گونش، برادر طراح مد معروف گلنور گونش است.

در این سفر، یوتیوبر معروف دانلا بیلیچ و گلنور گونش نیز آلینا و قدیر را همراهی کرده اند./کلبک

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه