آغاز دوره دادگاه‌های مجازی در ترکیه

آغاز دوره دادگاه‌های مجازی در ترکیه

وزارت دادگستری ترکیه، در راستای ایجاد تغییرات جدید در سیستم خود، جلسات دادگاه را به صورت مجازی برگزار می‌کند.

در این راستا تاکنون 260 جلسه دادگاه در 30 استان ترکیه، به صورت مجازی برگزار شده است.

در سیستم دادگاه مجازی، ابتدا وکلای پرونده با ورود به پورتال ویژه، درخواست دادگاه مجازی را تنظیم می‌کنند.

در پی تایید جلسه مجازی توسط قاضی، وکلای پرونده نیز برگه‌های خود را به صورت الکترونیکی امضا می‌کنند.

استفاده از سیستم دادگاه مجازی، سبب صرفه‌جویی در وقت قاضی، دادستان، وکلا و پرسنل دادگاه می‌شود./دها

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه